Jan-op-Reis

Hoe de ultrazionistische hetze werkt: closeread artikel Zentgraaff van Geenstijl

Zes maanden terug schreef ik een artikel over wat ik zelf ultrazionisme in de online media ben gaan noemen. Ultrazionisme komt er in het kort op neer dat Israël, het beleid van de staat Israël of individuen met een Joodse achtergrond boven alle kritiek verheven zijn vanwege de tragische geschiedenis van het Joodse volk (in culturele zin) met als dieptepunt de Holocaust. Met betrekking tot het Israëlisch-Palestijns conflict zijn de Palestijnen, Arabieren, moslims en alle criticasters van Israël zo verschrikkelijk slecht dat kritiek op Israël overbodig of op zijn minst hypocriet is, waarvan het laatste de zweem van antisemitisme met zich brengt. De ‘ander’ is zo vreselijk dat hij op geen enkele vorm van rationele discussie, begrip of empathie kan rekenen, en dient bij gebrek aan argumenten met verwijzingen naar het verleden belasterd te worden. Het propagandistische doel van ultrazionisme is dat de sinds 1967 internationaalrechtelijke illegale kolonisatie van de Westbank ongestoord doorgang kan vinden ten koste van de Palestijnen die er wonen.

Twee weken geleden kwam NRC-Handelsblad naar buiten met een artikel over 81 Nederlandse AOW-ers die op de Westbank van hun pensioen zijn gaan genieten. Tegen de wet in – Nederland erkent de sinds 1967 bezette Westbank net als de rest van de internationale gemeenschap inclusief de VS immers niet officieel als ‘Israël’ – zijn zij niet gekort op hun uitkering. Met Israel bestaat een verdrag voor de export van uitkeringen, voor de bezette Westbank niet. Meerdere verantwoordelijke ministers van sociale zaken overtraden de wet sinds 2006 door wel de volle AOW uit te keren ondanks waarschuwingen van ambtenaren. Op de dag van de verschijning van het NRC-artikel schreef Zentgraaff van Geenstijl het volgende:

Links trapt Holocaustslachtoffers in het gezicht

Een lekker beeldende Geenstijl titel. Links is natuurlijk per definitie slecht en ook al geeft ‘links’ hier geen directe kritiek op Israël maar op het niet uitvoeren van door de Tweede Kamer aangenomen wetgeving door verschillende regeringen, het feit dat het hier Israël, Joodse Nederlanders en holocaustslachtoffers betreft rechtvaardigt natuurlijk de geenstijliaanse hyperbool overdrive. Holocaustslachtoffers in het gezicht trappen dat is natuurlijk de overtreffende trap van slecht. Gelijk wordt ook het frame gebracht dat alle AOW-ers op de Westbank holocaustslachtoffers zijn

Het begint weer guur te worden voor de Joden in Nederland.

Het gaat over AOW-ers op de Westbank maar de impliciete beschuldiging van antisemitisme met verwijzing naar het verleden is al gemaakt zonder dat er iets inhoudelijks is gebracht.

Lolo Asscher krijgt de strontkar over zich uitgestort, omdat hij weigert, tegen de wet in, uitkeringen voor holocaustslachtoffers te verlagen als ze op de West Bank wonen.

De strontkar waar Zentgraaff hier naar verwijst heeft naast het artikel in het NRC betrekking op Pallygek links en de Marokkaanse/Moslimgemeenschap in Nederland. Asscher heeft namelijk zelf een Joodse achtergrond en was verantwoordelijk voor het korten van naar Marokko geëxporteerde uitkeringen. Ik geloof direct dat er via de sociale media een hoop stront is uitgestort. Dat doet Geenstijl en haar klapvee natuurlijk zelf nooit op sociale media, maar goed, het gaat hier om Israël en Joodse Nederlanders dus dan gelden er blijkbaar andere regels. Dan is stront uitstorten wel erg.  Pallygek links en de Marokkaanse gemeenschap hebben, behoudens de stront, inhoudelijk wel een punt natuurlijk. Een minister die de wet niet uitvoert omdat het hier ‘Israël’ of Joodse mensen betreft en die dan ook een Joodse achtergrond heeft tja… Daar gaat de gemiddelde islamitische coprofiel van in de startblokken staan. In deze zin wordt overigens weer het frame gemaakt dat het uitsluitend om holocaustslachtoffers gaat.

81 oude besjes ontvangen nu volpension, terwijl dat eigenlijk niet mag omdat Nederland de Westbank niet als deel van Israël erkent en daarom het uitkeringenverdrag met dat land niet van kracht is.

81 oude besjes gaat het om. Echter van die 81 oude besjes zijn er maar 7 Holocaust slachtoffer. Deze 7 holocaustslachtoffers worden – terecht- niet gekort ook al wonen zij op de Westbank vanwege de Wet Oorlog Slachtoffers. De overige 74 AOW-ers op de Westbank zijn geen holocaustslachtoffers. Zij zijn vanaf 2004 op de hoogte gesteld van de korting op hun uitkering indien zij op de Westbank, wat niet erkent wordt als Israël, gingen wonen. Omdat het hier om Joodse Nederlanders gaat en ‘Israel’ betreft hebben verschillende ministers,  Asscher als laatste, de wet niet uitgevoerd en de kamer niet of verkeerd geïnformeerd. Normaal is dat tegenwoordig reden om een totale Geenstijl mammoettanker met stront uit te storten over de desbetreffende bewindslieden want Geenstijl is sinds kort de redder van de democratie. Maar omdat het hier Israël en Joodse Nederlanders betreft, gelden er 180 graden gedraaide regels.

Uiteraard wordt hij daarom door het NSB Handelsblad door de plee getrokken, krijgt hij een plaatsje in pogrommering van de Joop en is de antisemitische haat van “jongeren” en quislings te proeven op Twitter.

Iedereen die in deze kritiek heeft op de desbetreffende ministers die de wet niet uitgevoerd hebben waartoe zij staatsrechtelijk verplicht zijn, te beginnen met het ‘NSB-Handelsblad’ zijn antisemieten en verantwoordelijk voor de komende pogroms in het voor Joden gure Nederland!

Logisch dat Asscher hier tegen de wet in ging, maar zijn geweten liet spreken: het gaat immers om uitkeringen aan overlevenden van de Shoah.

Nee, de 7 overlevenden van de Shoah zijn terecht beschermd tegen korting op de AOW middels de WOS. De rest van de AOW-ers zijn willens en wetens in een bezet gebied gaan wonen dat Nederland en de rest van de wereld op basis van internationaal recht niet erkent als zijnde Israël. Asscher en verschillende bewindslieden hebben bewust de wet overtreden en de uitvoeringsinstantie onder druk gezet om dit te blijven doen maar waarom? Dat lijkt mij een interessante vraag voor Geenstijl als redder van de democratie.

Natuurlijk is dat van secundair belang voor de linkse Palestinamaffia, die van mening is dat “de nieuwe joden” aan de andere kant van het hek veel zieliger zijn dan de ekte ekte joden die nog net de gaskamers wisten te ontlopen.

De ‘Palestinamaffia’ is zo slecht dat ministers die hun eigen wetten overtreden er niet meer toe doen. Bovendien is de Palestinamaffia zo vreselijk, dat de 4 miljoen Palestijnen op de Westbank die hun land tegen de internationaalrechtelijke regels in gekoloniseerd zien worden, hun bek moeten houden!

Fascinerend detail: zijn ambtenaren spoorden Lolo aan om vooral de uitkeringen te korten, omdat het anders “gedoe” zou opleveren. Dat zijn vast de kleinkinderen van de ambtenaren die in 1943 de treinen lieten rijden en bij terugkomst uit Auschwitz de overlevers nog even een paar jaar achterstallige belastingen aan de broek smeerden.

Waar het Israël of Joodse Nederlanders betreft horen ambtenaren het werk waar ze voor betaald worden NIET uit te voeren anders zijn ze medeschuldig aan de holocaust. Het zal je maar gezegd worden.

Dus kort samengevat Joods Nederlandse AOW-ers op de Westbank staan boven de wet. Breng je dat aan het licht, ben je het daar niet mee eens of ben je een ambtenaar die gewoon zijn werk doet dan ben je bij voorbaat een NSB-er en een antisemiet.

Nu zou je kunnen stellen dat het hier een artikel op Geenstijl betreft en dus niet serieus te nemen valt. Sinds Geenstijl met het succesvolle Geenpeil referendum een belangrijke rol is gaan spelen in het publieke debat over democratie, gaat die vlieger echter niet meer op. De grote man achter Geenpeil, Bart Nijman, die het ‘serieuze’ deel van Geenstijl voor zijn rekening schijnt te nemen, is al drie maanden non stop op internet aan het janken dat de regering de referendumwet NIET uitvoert. Welke artikelen van Geenstijl moeten we nog serieus nemen en welke niet? Van een serieus blog mogen we toch verwachten dat op een serieus dossier als de democratie en het uitvoeren van de wet zij, tussen de adjectieven en hyperbolen bonanza door, op zijn minst consequent zijn?

Bovendien vinden we precies dezelfde ultrazionistische laster terug op een zichzelf wel serieus achtend opinieblog, Opiniez, waar de zichzelf verklaarde redder van de democratie Bart Nijman niet geheel toevallig nogal fan van blijkt te zijn. Dus dan ga je je afvragen moeten we dit artikel van Zentgraaff nu serieus nemen of niet?

PS: lees hier wat ik eerder over deze zaak schreef

 

 

Een gedachte over “Hoe de ultrazionistische hetze werkt: closeread artikel Zentgraaff van Geenstijl”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *